title
naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową


kod rodzaj czynu liczba punktów
  kierowanie pojazdem:  
01 – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0
02 – nie mając do tego wymaganych uprawnień 0
03 – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów 0
04 naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 0
05 wjeżdżanie na pas między jezdniami 0
06 zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 0
07 wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 0
08 naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 0
09 przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym 0
  naruszenie zakazu:  
10 – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 0
11 – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 0
12 jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 0
  naruszenie przez kierującego zakazu:  
13 – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 0
14 – rozdzielania kolumn pieszych 0
15 naruszenie zakazu holowania na autostradzie 0
16 korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 0
17 używanie „szperacza" podczas jazdy 0
18 bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 0
19 niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem 0
20 używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 0
21 zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 0
22 oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 0
23 ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 0
24 używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi 0
25 używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 0
26 wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej 0
  naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:  
27 – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 0
28 – kierującego innym pojazdem 0
  naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:  
29 – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 0
30 - kierującego innym pojazdem 0
31 naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 0
32 bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 0
  naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:  
33 – przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów 0
34 – niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie 0
35 ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 0
36 używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 0
37 umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 0
38 pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 0
  przejazd bez zezwolenia:  
39 – pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów 0
40 – zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości 0
  umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:  
41 – powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu 0
42 – naruszający stateczność pojazdu 0
43 – utrudniający kierowanie pojazdem 0
44 – ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony 0
45 niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu 0
46 przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia 0
47 przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 0
48 niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0
49 naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 0
50 ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0
51 przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 0
52 przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym 0
53 naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 0
54 naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 0
55 palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym 0

Google
Grudzień 2023
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31